Rialtoadvokater
Forside Profil Forretningsområder Ejendomsadministration Medarbejdere Kontakt
Rialtoadvokater
Menu
Profil
Klientoplysninger
Advokater
Profil
Advokatfirmaet er stiftet i 1951 af landsretssagfører K.D. Nyegaard, og har fra starten beskæftiget sig intensivt med fast ejendom, herunder administration af andelsboligforeninger, ejerforeninger, udlejningsejendomme og erhvervsejendomme.

I 2001 flyttede vi til den nuværende adresse i Rialtobygningen ved Frederiksberg Rådhus, og den 1. juli 2008 skiftede kontoret firmanavn til Rialtoadvokater.

Advokatkontoret beskæftiger 3 advokater. Advokat Henrik Oehlenschlæger, der blev tilknyttet kontoret som stud.jur. i 1976 og således uddannet på kontoret, advokat Jens Larsen, der blev tilknyttet kontoret den 1. december 2013 og advokat Bjørn Nielsen, der flyttede ind den 1. januar 2009.

Advokatfirmaet beskæftiger sig overvejende med alle områder, der berører fast ejendom, herunder ejendomshandler, boligrådgivning, entrepriseret, administration af fast ejendom, byggesager, boligretssager m.m.

Advokatfirmaet har indgående indsigt i foreningsret og anvendes i stort omfang som mødeledere ved repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger.

Herudover beskæftiger advokatfirmaet sig med rådgivning indenfor familie-, arve- og dødsboret, herunder udarbejdelse af testamenter, ægtepagter, dødsbobehandling m.m.

Tillige andre områder som f.eks. kreditorforfølgning har vi bred erfaring indenfor.

Vi fører en del retssager af forskellig karakter, og er derfor procedurevante.
Rialtoadvokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelser og forvaltes efter gældende regler. Eventuelle tilskrevne renter tilfalder klienten efter klientkontovedtægten.

Fra den 1. juni 2015 blev reglerne om dækning af indskud på advokaters klientkonti, hvis et pengeinstitut blev nødlidende, ændrede. De hidtil gældende regler om, at der var fuld dækning for indskud på advokaters klientkonti, er pr. Denne dato ophævet. Der gælder således nu samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti, hvor dækningen maksimalt andrager Euro 100.000 pr. Indskyder/klient. Klienten skal være opmærksom på, at maksimumgrænsen gælder for det samlede indskud i pengeinstituttet. Har klienten andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkontoen, gælder maksimumgrænsen for det samlede indskud. Rialtoadvokater har ikke ansvar for indskud på klientbankkonti, såfremt et pengeinstitut bliver nødlidende.

Rialtoadvokater benytter følgende pengeinstitutter til indskud på samleklientkonto:
Danske Bank, Nordea og Nykredit.

Rialtoadvokater er etableret på Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg. Kontorets CVR nr. Er 74705316. Kontaktoplysninger findes her.

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er alle medlemmer af advokatsamfundet.

Rialtoadvokater er ansvarsforsikret hos Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V.

Om kontorets salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes udenfor normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag samt det med sagen forbundne ansvar.Rialtoadvokater, Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg
Tel.: 3838 0830 | Mail: adv@rialtoadvokater.dk